Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor

HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor

HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor är en granskning av 20 skolenheter i 18 kommuner. Den visar bland annat att skolorna kan ha svårt att skaffa sig en sammanhållen bild av HVB-placerade nyanlända elevers skolhistorik. Kunskapsstödet är utgivet av Skolinspektionen.​

Omslag till HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor

HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor är en granskning av 20 skolenheter i 18 kommuner. I urvalet ingår skolenheter som har elever placerade på HVB.

I dagsläget finns två kategorier av sådana boenden: De som vänder sig till nyanlända elever och de som vänder sig till elever som inte är nyanlända.

Granskningen visar att skolorna kan ha svårt att skaffa sig en sammanhållen bild av HVB-placerade nyanlända elevers skolhistorik. För elever som bor på klassiska HVB är vårdperspektivet i allt för hög grad överordnat en viktig prioritering av elevernas skolgång. Det innebär att skolgången får stå tillbaka till förmån för den vård som sker i boendets regi.

Granskningen visar även att elevhälsan nyttjas i låg grad för båda elevgrupperna på HVB.

HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor är utgiven av Skolinspektionen.​

HVB-placerade elevers utbildning i kommunala grundskolor på Skolinspektionens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?