Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar som har en förälder med progredierande neurologisk sjukdom

Hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar som har en förälder med progredierande neurologisk sjukdom

Den här kartläggningen syftar till att öka kunskapen om vad som främjar hälsa, utveckling och välbefinnande hos barn och ungdomar i familjer där en förälder har en progredierande neurologisk sjukdom samt att undersöka vilka insatser som kan förebygga psykisk ohälsa hos gruppen. Rapporten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Syftet med den här kartläggningen är att öka kunskapen om vad som främjar hälsa, utveckling och välbefinnande hos barn och ungdomar i familjer där en förälder har en progredierande neurologisk sjukdom samt att undersöka vilka insatser som kan förebygga psykisk ohälsa hos gruppen. I kartläggningen har nio familjer med sammanlagt sjutton barn intervjuats. Yngre och äldre barn samt föräldrar med och utan progredierande neurologisk sjukdom har deltagit i gruppintervjuer vid två tillfällen. Intervjumaterialet har därefter kodats och analyserats med kvalitativ innehållsanalys.

Rapporten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar som har en förälder med progredierande neurologisk sjukdom på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?