Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar som har en förälder med progredierande neurologisk sjukdom

Hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar som har en förälder med progredierande neurologisk sjukdom

Hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar som har en förälder med progredierande neurologisk sjukdom syftar till att öka kunskapen om vad som främjar hälsa, utveckling och välbefinnande samt vilka insatser som kan förebygga psykisk ohälsa hos gruppen. Rapporten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​När en förälder eller andra vuxna i familjen drabbas av allvarliga svårigheter påverkas hela familjen. Hur barnen påverkas beror på många faktorer, såsom hur allvarlig sjukdomen är, hur svårigheterna hanteras av barnet och familjen, barnets och familjens tidigare erfarenheter, om det finns andra svårigheter i familjen, hur familjens nätverk ser ut och vilket stöd samhället kan ge.

Hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar som har en förälder med progredierande neurologisk sjukdom syftar till att öka kunskapen om vad som främjar hälsa, utveckling och välbefinnande hos barn och ungdomar i familjer där en förälder har en progredierande neurologisk sjukdom samt att undersöka vilka insatser som kan förebygga psykisk ohälsa hos gruppen.

Rapporten är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Hälsa och välbefinnande hos barn och ungdomar som har en förälder med progredierande neurologisk sjukdom på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?