Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016 redovisar en analys av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens möjligheter och utmaningar när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända. Rapporten belyser även möjliga förändringar som kan stärka vårdens förmåga att möta utmaningarna. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016 sammanfattar en analys av hälso- och sjukvårdens och tandvårdens möjligheter och utmaningar när det gäller att tillhandahålla vård till asylsökande och nyanlända. Rapporten beskriver även möjliga förändringar som kan påverka vårdens förmåga och funktionalitet att möta utmaningarna.

Kunskapsstödet visar att asylsökande personer får mer primärvård och mindre specialiserad vård, med undantag av sluten barn- och ungdomspsykiatrisk vård. Analysen visar också att det finns hinder för berörda grupper att nå vården, särskilt specialistvården, och asylsökande får inte alltid tillgång till den vård de har rätt till.

De gemensamma utmaningar för vården som identifierades i analysen är bland annat följande: 

 •  ett stort informationsbehov
 • kommunikationssvårigheter och tolkbrist
 • tillkommande administration
 • bedömning av vård som inte kan anstå
 • särskilda utmaningar för ensamkommande barn
 • bristande kulturkompetens
 • personalsammansättningen i vården inte alltid är anpassad för båda könen

Rapporten belyser även möjligheter som gäller hälso- och sjukvårdens och tandvårdens kontakter med berörda grupper. Vårdpersonal kan höja sin kompetens kring nya sjukdomspanorama och få ökad kulturell erfarenhet. Genom att tillvarata sjukvårdsutbildad kompetens bland asylsökande och nyanlända kan vården förstärkas med viktiga resurser. Förutom möjligheter beskrivs ett antal möjliga förändringar som kan stärka vårdens förmåga och funktion att tillhandahålla vård och förbättra vårdens tillgänglighet för berörda grupper. De möjliga förändringarna är bland annat följande:

 • nationellt samordna information till och om berörda grupper
 • utveckla och genomföra utbildningsinsatser till vårdpersonal och annan personal som möter berörda grupper, såsom på asylboenden och HVB
 • öka tillgången till tolk och andra former av språkstöd
 • förbättra förutsättningar för vården gällande asylsökandes placering, förflyttning och möjligheter att ta sig till och från vården
 • förbättra uppföljning av hälsoundersökningars utfall

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – Slutrapport 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?