Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – delrapport 2016

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – delrapport 2016

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända redogör för kunskap om hälsa och vårdbehov bland asylsökande flyktingar samt nuläget i hälso- och sjukvården och tandvården. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – delrapport 2016

​Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – delrapport 2016 redogör för kunskap om hälsa och vårdbehov bland asylsökande flyktingar samt nuläget, mars 2016, i hälso- och sjukvården och tandvården. Vidare redovisas åtgärder som landstingen hittills har vidtagit för att organisera och stärka upp vården på grund av flyktingsituationen.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Psykisk ohälsa på grund av exponering för olika traumatiska upplevelser och separation från familjemedlemmar är utbredd bland asylsökande och nyanlända och riskerar att öka under asylperioden.
  • Infektionssjukdomar förekommer, men risken för smittspridning till övriga befolkningen har bedömts vara låg.
  • Tand- och munhälsan är dålig hos många asylsökande.
  • Gravida asylsökande kvinnor har ett stort vårdbehov då de inte har följts upp före ankomsten till Sverige.

Socialstyrelsen konstaterar i denna delrapport att vården har påverkats av den kraftiga tillströmningen av asylsökande under 2015 och deras vårdbehov. De verksamheter som har varit och fortfarande är mest påverkade är primärvården, akutsjukvården, barnhälsovården, tandvården, mödravården och psykiatrin. Tolkbrist utgör en utmaning för vården och innebär risk för påverkan på patientsäkerhet och en jämlik vård.

Socialstyrelsens bedömning är att även om påverkan på vården är fortsatt stor är den till övervägande del hanterbar genom de organisations- och resursförändringar som har skett eller påbörjats. Flertalet landsting har påbörjat ett strukturerat analys- och planeringsarbete för att kunna tillgodose vårdbehovet hos asylsökande och nyanlända på längre sikt.

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – delrapport 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Hälso- och sjukvård och tandvård till asylsökande och nyanlända – delrapport 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?