Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Hiv- och STI-prevention riktad till migranter

Hiv- och STI-prevention riktad till migranter

Hiv- och STI-prevention riktad till migranter ger en överblick över det hiv- och STI-preventiva arbetet, som bedrivs i Sverige och som specifikt riktar sig till migranter. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Hiv- och STI-prevention riktad till migranter beskriver det hiv- och STI-preventiva som riktar sig mot migranter, hur insatserna genomförs samt hur de svarar mot hiv-epidemiologin i Sverige. Studien genomfördes genom att enkäter skickades till aktörer i landstingen och civila samhället såväl på nationell, som lokal nivå. Kartläggningen syftar till att öka kunskapen om hiv- och STI-preventionen i Sverige samt och vilka grupper som nås för att utgöra ett stöd för framtida strategiskt utvecklings- och förbättringsarbete.

Kartläggningen visar att hiv- och STI-preventionen till migranter i Sverige inte är systematisk. Dessutom saknas en kontinuitet både inom och mellan landstingen. Analysen av enkätsvaren visar att hiv- och STI-preventionen riktad till migranter i Sverige ofta är fragmentarisk och kortsiktig. Men kartläggningen visar också att de ideella organisationernas och landstingens insatser kompletterar varandra.

Hiv- och STI-prevention riktad till migranter är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Hiv- och STI-prevention riktad till migranter på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?