Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet ”Elevhälsoenkäten”

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet ”Elevhälsoenkäten”

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet ”Elevhälsoenkäten” presenterar resultat av elevhälsoenkäten i nio kommuner som har deltagit i pilotprojektet. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet ”Elevhälsoenkäten” innehåller resultat av elevhälsoenkäten från nio kommuner som har deltagit i pilotprojektetet: Botkyrka, Helsingborg, Kristianstad, Lerum, Mark, Mölndal, Svedala, Värmdö och Ängelholm. Enkäten syftar till att följa högstadieelevernas hälsa på skol- och kommunnivå. Undersökningen genomfördes läsåret 2009/2010.

Resultaten som presenteras kunskapsstödet visar på skillnader i elevernas hälsa och levnadsvanor mellan de deltagande kommunerna. Det gäller bland annat förekomsten av somatiska och psykiska besvär bland flickorna samt flickornas syn på den egna kroppen. Skillnaderna gäller även andelen flickor och pojkar som når den rekommenderade dagliga mängden fysisk aktivitet, andelen som äter frukost dagligen och konsumtionen av godis och läsk.

Kunskapsstödet riktar sig i första hand till dem som arbetar inom elevhälsan i de kommuner som har deltagit i pilotprojektet. Det kan dock vara av intresse även för dem som arbetar inom elevhälsan i andra kommuner och som vill utveckla sina elevhälsoenkäter.

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor: en rapport från pilotprojektet ”Elevhälsoenkäten” är utgiven av Folkhälsomyndigheten

Högstadieelevers hälsa och levnadsvanor på Folkhälsomyndighetens webbplats


Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman