Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga

Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet bland ensamkommande barn och unga

Suicidtalen bland ensamkommande asylsökande barn och unga i Sverige var under 2017 högt både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Därför behöver förebyggande åtgärder vidtas för att förhindra fler suicid. Det visar en rapport från Karolinska Institutet som på uppdrag av Kunskapscentrum för ensamkommande barn kartlagt förekomsten av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlighet i gruppen asylsökande ensamkommande barn och unga upp till 21 år. 

Eftersom asylsökande saknar personnummer går det inte att få fram statistik men med hjälp av frivilliga organisationer och verifiering hos Rättsmedicinalverket har antalet suicid för åren 2015-2017 kunnat tas fram.

Risk- och skyddsfaktorer

I rapporten finns ett antal risk- respektive skyddsfaktorer identifierade när det gäller ensamkommande barn och ungas psykiska ohälsa. En sammanställning av dessa från Kunskapscentrum för ensamkommande barn finns på sidan Självskadebeteende, suicid och suicidförsök hos ensamkommande barn och unga på Kunskapsguiden.

Kunskapscentrumets uppdrag

Kunskapscentrum för ensamkommande barn har bland annat i uppgift att stödja hälso- och sjukvården och socialtjänsten i deras arbete med ensamkommande barn och unga. Vi tar även en svarstelefon för frågor. Du kan läsa mer om uppdraget och vilket stöd du kan få på kunskapsguiden.se/ensamkommande

Rapporten Kartläggning av självskadebeteende, suicidförsök, suicid och annan dödlig-het bland ensamkommande barn på Karolinska Institutets webbplats 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?