Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Kommunernas ansvar – unga som får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

Kommunernas ansvar – unga som får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

Kunskapscentrum för ensamkommande har under hösten gjort en enkätundersökning gällande kommuners beredskap att tillhandahålla utbildningsplats, försörjningsstöd och boende för de ungdomar som får tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige enligt den så kallade nya gymnasielagen. Resultatet av undersökningen presenteras i PM:et Kommunernas ansvar – unga som får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen.

​Den 1 juli 2018 trädde ändringar i kraft i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Ändringarna gäller ny möjlighet till tidsbegränsat uppehållstillstånd för vissa ensamkommande unga för studier på gymnasienivå – den s.k. nya gymnasielagen. Lagen innebär att unga över 18 år som fått eller annars skulle få ett beslut om utvisning fick möjlighet att ansöka om uppehållstillstånd, om också vissa andra förutsättningar var uppfyllda.

Under sommaren och början av hösten 2018 framkom bland annat en oro gällande gruppen som sökte uppehållstillstånd enligt den så kallade nya gymnasielagen från bland annat civilsamhället och media. Det rådde oklarhet om lagen skulle kunna tillämpas och rapporter om att många i gruppen saknade försörjning och boende.

Enkätundersökning till kommuner

I oktober 2018 bjöd Socialstyrelsen därför in bland annat till en dialog med myndighetschefer från 13 myndigheter och SKL för samtal om situationen. Fokus var situationen för de unga som sökt uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. En fråga var hur förberedda kommunerna är för att möta upp deras behov av framförallt utbildningsplats och boende. Det konstaterades att det saknas en nationell bild av hur förutsättningarna för detta ser ut och Socialstyrelsen beslutade därför att genomföra en enkätundersökning för att få fram en nationell bild av hur kommunernas beredskap ser ut.

Slutsatser och fortsatt arbete

Utifrån enkäten drar Socialstyrelsen slutsatsen att kommunerna till stor del har beredskap att handlägga de ungas ansökningar om försörjningsstöd som andra vuxna kommuninvånare och tillhandahålla utbildningsplatser. När det gäller beredskapen att tillhandahålla boende så hanterar kommunerna situationen på olika sätt.

Resultatet av enkätundersökningen ligger till grund för Socialstyrelsens fortsatta arbete och Kunskapscentrum för ensamkommande kommer bland annat att fortsätta att följa gruppen som fått uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen och informera relevanta aktörer om lägesbilden.

Kommunernas ansvar - unga som får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?