Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Kunskapscentrum för ensamkommande barn – delredovisning 2018

Kunskapscentrum för ensamkommande barn – delredovisning 2018

Delredovisning av Socialstyrelsens regeringsuppdrag att inrätta ett nationellt kunskapscentrum för ensamkommande barn och unga upp till 21 år. Rapporten beskriver bland annat uppdragets syfte och mål, organisationen av centret, dess kunskapsutbyte och samråd samt det hittills utförda och framtida arbetet.

​Sedan 2015 har det skett ett antal förändringar i regelverken som har betydelse för kommuner och hälso- och sjukvården. Antalet asylsökande ensamkommande barn har minskat dramatiskt.

År 2015 sökte drygt 35 000 barn asyl i Sverige. Under 2018 förväntas 1 500 ensamkommande barn söka asyl. För kommuner innebär det lägre antalet asylsökande ensamkommande omprioriteringar i deras verksamheter. Många HVB avvecklas eller görs om till stödboende.
Bland de ensamkommande barnen och unga är den psykiska ohälsan utbredd.

Vid 18-årsdagen förändras förutsättningarna för de flesta asylsökande; de får byta bostadsort och riskerar avbrott i skolgången. Många med avslagsbeslut blir kvar i landet och riskerar att bli offer för människohandel, drogmissbruk och kriminalitet. 

Kunskapscentrets uppdrag 

Övergripande målet för centrets verksamhet är att ge stöd till socialtjänsten, hälso- och sjukvården och elevhälsan som möter ensamkommande barn och unga så att de får en god vård och omsorg som de har behov av.
Centret för dialog med myndigheter, organisationer, frivilligsektorn och Ensamkommandes Förbund. På basis av dessa kontakter och övrig behovsinventering tar centret fram stöd för bland annat nätverksplaceringar, handläggning av nyanlända med funktionsnedsättning, egenvård och förskrivning av läkemedel på hem för vård eller boende (HVB) samt elevhälsan kring psykisk ohälsa.  

Konferens 5-6 december 2018

Centret arrangerar en nationell konferens om samverkan kring barns psykiska hälsa, skolgång och boenden tillsammans med Skolverket och En-samkommandes Förbund, som kommer att äga rum den 6 december 2018.
Kunskapscentrum för ensamkommande barn förmedlar kunskap främst genom kunskapsguiden.se/ensamkommande, podd och deltagande i konferenser.
Delrapporten är utgiven av Socialstyrelsen.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?