Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Lika läge för alla? – om omotiverade skillnader i den sociala barn-och ungdomsvården

Lika läge för alla? – om omotiverade skillnader i den sociala barn-och ungdomsvården

Barn som far illa ska få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor, men i vilken utsträckning detta sker finns det lite kunskap om. I rapporten Lika läge för alla? – om omotiverade skillnader inom den sociala barn och ungdomsvården presenterar Myndigheten för vård – och omsorgsanalys (Vårdanalys) kriterier för att identifiera omotiverade skillnader och prövat kriterierna på några kommuners utredningar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

​Det förekommer skillnader mellan olika grupper av barn i tillgången till insatser från socialtjänsten. Men varför det ser ut så är oklart och det är därför viktigt att undersöka orsaker och förklaringar vidare. Barnen är sällan delaktiga i samtal om kommande insatser.

I sin rapport rekommenderar Vårdanalys regeringen och kommunerna att stärka den nationella och lokala uppföljningen för att löpande och systematiskt följa upp om det förekommer omotiverade skillnader inom den sociala barn- och ungdomsvården. Vi rekommenderar också kommunerna att stärka barnens delaktighet och se till att alla barn ges lika möjligheter till delaktighet i beslut och planering av insatser utifrån varje barns förutsättning.

Lika läge för alla? - om omotiverade skillnader i den sociala barn och ungdomsvården på Vårdanalys webbplats

 

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?