Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Mer kunskap behövs om metoder för att främja hbtq-personers hälsa

Mer kunskap behövs om metoder för att främja hbtq-personers hälsa

Det behövs mer kunskap om vilka metoder som fungerar för att förebygga ohälsa och främja god hälsa bland hbtq-personer. Det visar en rapport från Folkhälsomyndigheten.

​Rapporten är baserad på en kartläggande litteraturöversikt och visar att det behövs kunskap som utgår från svenska förhållanden, samt fortsatt utveckling av arbetssätt som bygger på en stabil vetenskaplig grund.

Hälsofrämjande faktorer

Resultat från flera av studierna tyder bland annat på att insatser i skolan som inkluderar hbtq-personer, och som synliggör olika identite-ter kopplat till kön och sexualitet, kan motverka suicidalt beteende. Hbtq-personers psykiska hälsa kan förbättras av att delta i en stödgrupp med andra hbtq-personer. 
 

Att metoderna bekräftar och stärker hbtq-identiteten, samt utförs av personer med kompetens kring hbtq-personers livsvillkor har betydelse för att metoderna ska fungera hälsofrämjande. Metoderna bör också genomföras i en trygg miljö där eventuella negativa erfarenheter kan bearbetas.

Metoder för att främja en god hälsa bland hbtq-personer på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?