Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (huvudrapport) – en nationell inventering i kommuner och landsting

Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (huvudrapport) – en nationell inventering i kommuner och landsting

Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (huvudrapport) – en nationell inventering i kommuner och landsting redovisar resultatet av enkätundersökningar om vilka metoder som används inom de elva verksamheter som bedömts vara de viktigaste för barn och ungas välbefinnande och hälsa. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

​Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (huvudrapport) – en nationell inventering i kommuner och landsting sammanfattar resultatet av enkätundersökningar om vilka metoder som används inom de elva verksamheter som bedömts vara de viktigaste för barn och ungas välbefinnande och hälsa. De tillfrågade verksamheterna är förskola, skola, skolhälsovård, mödrahälsovård, barnhälsovård, familjecentraler, ungdomsmottagningar, socialtjänst, barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, barn- och ungdomshabilitering samt barn- och ungdomspsykiatri.

Kunskapsstödet ger information om vilka metoder som används när det gäller förebyggande arbete, tidig upptäckt och tidiga insatser för barn och unga som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om vilka metoder som används och av vilka verksamheter.

Kunskapsstödet riktar sig till de professionella som i sin dagliga verksamhet möter barn och ungdomar och deras föräldrar eller som möter blivande föräldrar. Det är verksamheter på primärnivå som förskola, skola, skolhälsovård, barnhälsovård, familjecentraler, mödrahälsovård och ungdomsmottagningar.

Slutsatser av undersökningen som presenteras i kunskapsstödet är bland annat följande:

  • Det finns behov av att utvärdera metoder och dess effekt för barn, ungdomar
    och föräldrar.
  • Det finns behov av nationellt stöd vid val av metoder.
  • Det finns behov av nationella insatser för utbildning i och implementering
    av metoder.

Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn (huvudrapport) – en nationell inventering i kommuner och landsting är utgiven av Socialstyrelsen.

Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn på Socialstyrelsens webbplats (PDF)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?