Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering

Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering

Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering visar att barn och unga som placeras utanför det egna hemmet ofta har sämre fysisk och psykisk hälsa än genomsnittet. Därför behöver deras hälsa uppmärksammas i högre grad. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering

​Sveriges kommuner och landsting, SKL, samordnar och stödjer ett utvecklingsarbete för att barn och unga som placeras i vård utanför hemmet ska få sina hälsoproblem uppmärksammade och åtgärdade. Arbetet har bedrivits i samarbete med de regionala utvecklingsledarna inom den sociala barn- och ungdomsvården  inom ramen för den så kallade barn- och ungasatsningen.

Nationella kartläggningar 2014 och 2016

År 2014 genomförde SKL en nationell kartläggning av hur många barn och unga som blev läkarundersökta i samband med placering utanför det egna hemmet.

Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering redovisar en uppföljande kartläggning som gjordes 2016. Kartläggningen visar att 68 procent av de barn och unga som inte är ensamkommande och placerades enligt lagen om vård av unga, LVU, hälsoundersöktes. Siffran för dem som placerades enligt Socialtjänstlagen, SoL, var 25 procent.

Jämförelsen visade att en något högre andel blev undersökta 2016. Men fortfarande återstår arbete för att alla barns och ungas behov av hälso- och sjukvård och tandvård ska uppmärksammas och åtgärdas.

I kartläggningen 2016 ingår även resultat som gäller asylsökande ensamkommande barn och unga. Eftersom siffror saknas för denna grupp 2014 har ingen jämförelse kunnat göras.

Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering är utgiven av SKL.

Nationell kartläggning om hälsoundersökningar av barn och unga inför placering på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?