Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni – indikatorer och underlag för bedömningar

Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni – indikatorer och underlag för bedömningar innehåller en beskrivning av metod och resultat för indikatorerna i en nationell utvärdering av psykiatriområdet, Nationell utvärdering 2013. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni – indikatorer och underlag...

​Socialstyrelsen har utvärderat psykiatrisk vård, primärvård och socialtjänstens insatser utifrån indikatorerna i Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom som publicerades 2010 och Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd som publicerades 2011. Utvärderingens huvudsakliga syfte är att belysa kvaliteten och effektiviteten i vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa.

Utvärderingen visar att det finns obefogade skillnader mellan grupper i befolkningen när det gäller tillgången till olika insatser och åtgärder som rör hälsa och levnadsvillkor. Den visar att personer med psykisk ohälsa riskerar att få sämre hälsa, ökad dödlighet och sämre levnadsförhållanden jämfört med befolkningen i övrigt. Utvärderingen visar också stora skillnader i resultat mellan landstingen och kommunerna för flera av indikatorerna. Socialstyrelsen konstaterar att patienterna och brukarna inte får tillgång till kunskapsbaserad vård och omsorg i den omfattning som behövs.

Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni – indikatorer och underlag för bedömningar innehåller en beskrivning av metod och resultat för indikatorerna i utvärderingen.

Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni vänder sig främst till beslutsfattare på olika nivåer inom både kommuner och landsting: politiker, tjänstemän och verksamhetschefer. Den kan även vara till nytta för patientföreningar, berörda yrkesgrupper inom vård och socialtjänst och medier.

Uppgifterna till utvärderingen kommer från Socialstyrelsens hälsodataregister och register över socialtjänstinsatser, enkätundersökningar och Statistiska centralbyrån.

Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni – indikatorer och underlag för bedömningar är utgiven av Socialstyrelsen.

Nationell utvärdering 2013 – vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni – indikatorer och underlag för bedömningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?