Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018

Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018

Rapporten bygger på en enkätundersökning till samtliga kommuner i Sverige om personalsituationen inom grundskolans elevhälsa, skolhuvudmannens stöd till skolorna, kvaliteten och aktuella utmaningar. Den är utgiven av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Nuläge och utmaningar i elevhälsan 2018

​Elevhälsan är en viktig resurs i skolans arbete med att utveckla lärmiljöer som gör att alla elever kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.

Den webbenkät från 2018 som rapporten bygger på är en upprepning av den undersökning som gjordes 2015.

Rapporten på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman