Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem eller på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård

Organisatoriska modeller för att barn och unga i familjehem eller på institution ska få hälso- och sjukvård och tandvård

Barn och unga som utreds för, eller befinner sig i, social dygnsvård har visats ha betydligt större problem med sin hälsa än andra jämnåriga. Det gäller såväl fysisk som psykisk hälsa och tandhälsa. SBU har tagit fram en rapport vars syfte är att utvärdera organisatoriska modeller för att tillgodose dessa barn och ungas behov av  hälso­ och sjukvård och tandvård.

​Sedan  2017 finns en lagreglerad skyldighet (5 kap. 1 d § SoL) att se till att hälsoundersökningar sker för samhällsplacerade barn och unga. Lagändringen behöver nu följas upp och utvärderas. Behov finns av fortsatt forskning om samhällsplacerade barns och ungas hälsa samt om vilka organisatoriska modeller som gör skillnad för att tillgodose barnens och de ungas rätt till hälso-och sjukvård samt tandvård.

Sammanfattning av resultat

  • Mindre än hälften av de tillfrågade kommunerna i SBU:s undersökning av svensk praxis uppgav att de har rutiner för att hälsa och tandhälsa undersöks hos placerade barn och unga.
  • Det saknas studier av tillräcklig kvalitet, för att kunna bedöma effekterna av organisatoriska modeller för att barn och unga som placeras i samhällelig vård ska få hälso­ och sjukvård och tandvård. Uppföljande studier när sådana modeller introduceras i praktiken behövs liksom fler studier om förekomsten av fysiska hälsoproblem och problem med tandhälsa i Sverige.
  • De modeller som finns för hur dessa barn och unga ska få hälso­ och sjukvård och tandvård finns men är inte utvärderade vetenskapligt. SBUs beräkningar tyder på att en organisatorisk modell skulle kunna implementeras till en låg kostnad i Sverige samtidigt som nyttan kan antas vara betydande.
 Rapporten är framtagen av SBU, Statens beredning för social och medicinsk utvärdering.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?