Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – en kunskapssammanställning

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa – en kunskapssammanställning är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa är en del i det utvecklingsarbete som pågår med syfte att förbättra tillgängligheten till rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Utgångspunkten är insatser till barn och ungdomar med tecken på psykisk ohälsa men betonar också vikten av tidiga och förebyggande insatser liksom hälsofrämjande insatser till alla.

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Rätt insatser på rätt nivå för barn och ungdomar med psykisk ohälsa på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem