Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Skolans roll för barn som flytt

Skolans roll för barn som flytt

Barn som flytt till Sverige behöver en god start i sitt nya land. Rapporten Skolans roll för barn som flytt är framtagen av Barnens Rätt i Samhället (BRIS) och ger kunskap om hur skolan kan vara platsen där nyanlända elever kan få förutsättningar att må bra, inkluderas och utveckla kunskap.

Skolan har en särskilt viktig roll för barn som flytt. Här kan förutsättningarna för en god framtid i det nya landet skapas. Den är inte bara en plats för utbildning, utan en plats där barn och  tillbringar en stor del av sina vardagsliv och barndomar.
I rapporten presenteras rekommendationer för hur skolan kan ge barn som flytt förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning, och att skapa sig ett sammanhang och tillhörighet. Utgångspunkter är barns egna röster, aktuell forskning och intervjuer med viktiga professioner med stor kunskap om mottagande av nyanlända elever i Sverige. Rappor­ten tydliggör hur hälsa, välbefinnande och lärande är varandras förutsättningar och att detta måste ses som en helhet. Rapporten är framtagen av Barnens Rätt i Samhället, BRIS.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?