Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder

Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder

SKL avvisar flera förslag från utredningen om tvångsåtgärder i psykiatrin. SKL vill se ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete med fokus på förebyggande och frivilliga insatser.

​I december 2016 beslutade regeringen att ge i uppdrag till den nationella samordnaren inom området psykisk hälsa att göra en översyn av tvångsåtgärder mot barn enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Syftet med uppdraget var att ytterligare stärka barnrättsperspektivet och rättssäkerheten för de barn som tvångsvårdas samt bidra till kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på tvångsvården. Utredningens uppdrag har varit att bedöma om det finns tvångsåtgärder som bör avskaffas, ersättas av andra tvångsåtgärder eller ändras. Utredningen har bedrivit ett brett arbete i nära samverkan med olika organisationer.

– SKL befarar att utredningens förslag inte kommer att få avsedda effekter. Det som krävs är ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete i landsting, regioner och kommuner, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande i SKL.

Under 2017 har SKL tillsammans med landsting och regioner genomfört så kallade genombrottsprogram riktat till Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Under projekttiden har samtliga heldygnsvårdsenheter fokuserat på att minska behovet av tvångsåtgärder. Särskilt fokus läggs på kvinnor och flickor. Det finns en stor samstämmighet i målsättningen att minska tvångsåtgärderna. Antal tvångsåtgärder har minskat mellan 34-97 procent under 2017. Fyra av enheterna minskade antalet tvångsåtgärder med 70 procent eller mer.

Anders Henriksson säger att SKL vill fortsätta samverkan med regeringen kring utvecklingsarbete. Varje beslut om intagning för psykiatrisk tvångsvård innebär ett svårt etiskt ställningstagande som kräver kunskap och specialistkompetens. Det kräver att verksamheterna har god kunskap, rätt verktyg och en tät samverkan. SKLvill också se en samlad översyn av all tvångsvårdslagstiftning i enlighet med den hemställan som gjordes till regeringen.
 
Yttrande gällande remiss: För barnets bästa?Utredningen om tvångsåtgärder mot barn inom psykiatrisk tvångsvård (SOU 2017:111) på SKLs webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?