Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning

Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning

Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning presenterar resultat av en undersökning om arbete kring utveckling av en tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Skolverket.

​Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning presenterar resultat av en enkät- och intervjuundersökning som har kretsat kring hur huvudmän och skolor arbetar för att göra utbildningen tillgänglig ur ett pedagogiskt, socialt och fysiskt perspektiv.

Kunskapsstödet syftar till att ge en nationell bild av hur huvudmän agerar för att åstadkomma en tillgänglig lärmiljö för elever med funktionsnedsättning.

Undersökningen visar att många skolhuvudmän strävar efter att erbjuda en inkluderande lärmiljö. Samtidigt visar studien att alltför många huvudmän och skolor i realiteten inte ger tillräckliga förutsättningar för att lärmiljön ska vara pedagogiskt, socialt och fysiskt tillgänglig för elever med funktionsnedsättning. Skolverkets bedömning är vidare att skolhuvudmännen inte i tillräcklig grad styr och följer upp hur skolsituationen fungerar för elever med funktionsnedsättning.

Tillgängliga lärmiljöer? En nationell studie av skolhuvudmännens arbete för grundskoleelever med funktionsnedsättning är utgiven av Skolverket.

Tillgängliga lärmiljöer? på Skolverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?