Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård inklusive tandvård samt kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016

​Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 beskriver tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvården inklusive tandvård samt kostnadsutvecklingen inom hälso- och sjukvården. Rapporten är strukturerad utifrån målen för god vård och omsorg: kunskapsbaserad, säker, individanpassad, jämlik, tillgänglig och effektiv.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Folkhälsan i Sverige fortsätter att utvecklas positivt, vilket bland annat märks genom ökad medellivslängd och förbättrade levnadsvanor. Samtidigt fortsätter hälsoskillnaderna mellan olika socioekonomiska grupper att öka.
  • Den psykiska ohälsan ökar, särskilt bland unga kvinnor i åldrarna 16–24 år. Som en följd ökar också användningen av antidepressiva läkemedel och andelen unga kvinnor som vårdas för depression.
  • Andelen barn som får behandling för fetma inom den specialiserade öppenvården och inom barnsjukvården fortsätter att öka. Fortsatt ses oförklarade skillnader av ett bättre behandlingsresultat hos pojkar jämfört med flickor.
  • Andelen 6-åringar med karies ökar något. Sedan 2011 har andelen kariesfria 6-åringar minskat med 3 procent. I åldersgrupperna 12 och 19 år fortsätter karies dock att minska.
  • Det finns ett ökat tandvårdsbehov bland asylsökande barn och ungdomar.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Tillståndet och utvecklingen inom hälso- och sjukvård samt tandvård – lägesrapport 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?