Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Tolkar för hälso- och sjukvården och tandvården – kartläggning våren 2016

Tolkar för hälso- och sjukvården och tandvården – kartläggning våren 2016

Tolkar för hälso- och sjukvården och tandvården redovisar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens förutsättningar att tillgodose sitt behov av tolkar och andra former av språkstöd. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Tolkar i hälso- och sjukvården och tandvården – kartläggning våren 2016

​Tolkar för hälso- och sjukvården och tandvården – kartläggning våren 2016 redovisar hälso- och sjukvårdens och tandvårdens förutsättningar att tillgodose sitt behov av tolkar och andra former av språkstöd.

Rapporten visar att det råder brist på kontakttolkar i talade språk i allmänhet och brist på kvalificerade tolkar som hälso- och sjukvården och tandvården kan anlita i synnerhet. Hälso- och sjukvårdens och tandvårdens efterfrågan på tolktjänster i talade språk har ökat markant de senaste åren och fortsätter att öka efter 2015 års stora tillströmning av asylsökande.

Bristen på kvalificerade tolkar för hälso- och sjukvård och tandvård kan leda till allvarliga konsekvenser för såväl patientsäkerheten och patienters integritet som hälso- och sjukvårdsverksamheternas effektivitet och arbetsbelastning, visar Socialstyrelsens kartläggning. Akutvård och akut tandvård drabbas i störst utsträckning av tolkbristen. Tolkbristen verkar också påverka hälso- och sjukvården och tandvården i glesbygd i högre grad än i tätort.

Tolkar för hälso- och sjukvården och tandvården – kartläggning våren 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Tolkar för hälso- och sjukvården och tandvården – kartläggning våren 2016 på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?