Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige - en kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet

Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor i Sverige - en kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet

Majoriteten ungdomar och unga vuxna i Sverige har goda uppväxt- och levnadsvillkor. Välståndet har ökat de senaste tjugo åren, men samtidigt har den fattigaste delen av befolkningen blivit större. Det visar en kartläggning från Forte.

​Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en myndighet under Socialdepartementet. På uppdrag av regeringen har myndigheten kartlagt och sammanfattat svensk forskning om ungdomar från 2008 till 2016.  I denna framkommer bland annat att låg socioekonomisk status påverkar ungas levnadsvillkor negativt med bland annat ökad risk för ohälsa, bristfälliga relationer till vänner och föräldrar, kriminalitet, utsatthet för brott, trångboddhet, låga studieresultat, arbetslöshet, bidragsberoende och ingripanden av den sociala barnavården.

Jämlika villkor innebär alla har samma möjligheter att utvecklas, tillgodogöra sig utbildning, uppnå god socioekonomisk standard, vara vid god hälsa och uppnå sin fulla potential. Ojämlika villkor innebär att vissa grupper har sämre chanser än andra till utveckling, lärande och välmående.

Rapporten Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor – en kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet är framtagen av Forte.

Läs mer eller ladda ner rapporten Ungdomars och unga vuxnas levnadsvillkor – en kunskapsöversikt med fokus på ojämlikhet på Fortes webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?