Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och vuxna - Till och med 2016

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och vuxna - Till och med 2016

Rapporten beskriver utvecklingen av den psykiska ohälsan bland barn och unga vuxna till och med 2016.

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och vuxna - Till och med 2016

​Psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna ökar. Omkring tio procent av flickor, pojkar och unga män har någon form av psykisk ohälsa enligt uppgifter i Socialstyrelsens nationella hälso- och dataregister 2016. Motsvarande siffra för unga kvinnor är 15 procent.

Depression och ångestsyndrom blir vanligare

De diagnoser som främst bidrar till ökningen är depressioner och olika ångestsyndrom. Diagnoser som tyder på skadligt bruk och beroende av olika substanser ökar också, särskilt bland unga män.

Psykisk ohälsa kommer sannolikt att fortsätta öka, åtminstone en tid framöver, eftersom studien visar att nya sjukdomsfall blir långvariga.

Ökad förskrivning av psykofarmaka

Samtidigt som psykisk ohälsa ökar bland barn och unga vuxna ökar också förskrivningen av psykofarmaka vid psykisk ohälsa.
Socialstyrelsen följer utvecklingen
Socialstyrelsen ser det som angeläget att fortsätta följa utvecklingen av en ökad psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna utifrån myndighetens roll på detta område.

Rapporten Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och vuxna - Till och med 2016 är utgiven av Socialstyrelsen.

Utvecklingen av psykisk ohälsa bland barn och vuxna - Till och med 2016, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?