Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

Varför har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige?

Andelen 13-och 15-åriga flickor och pojkar i Sverige som rapporterar återkommande psykosomatiska symtom har fördubblats sedan mitten av 1980-talet. Folkhälsomyndigheten har undersökt vad utvecklingen kan bero på.

​Psykosomatiska symtom innebär exempelvis sömnsvårigheter, nedstämdhet, irritation, nervositet, huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen och yrsel. År 2013/14 rapporterade över hälften av de 15-åriga flickorna och närmare en tredjedel av pojkarna i samma ålder psykosomatiska symtom. Besvären är alltså mer utbredda bland flickorna, men ökningen är densamma bland pojkarna som bland flickorna. Jämfört med andra nordiska länder har ökningen av psykosomatiska symtom varit mer omfattande i Sverige.

I undersökningen har Folkhälsomyndigheten tittat på faktorer inom skola och lärande, faktorer inom familjen, familjens socioekonomiska förutsättningar samt övergripande samhällsfaktorer.

Sammanfattningsvis bidrar troligen både brister i skolans funktion och en ökad medvetenhet om de ökade krav som förändringarna på arbetsmarknaden medför till ökningen av psykosomatiska symtom bland barn och unga. Genom att stärka barn och ungas skolresultat ges  bättre framtida möjligheter på arbetsmarknaden och förutsättningar till en god hälsa.

Rapporten ska ge beslutsfattare underlag för att rikta uppmärksamhet och resurser åt de verksamheter som har betydelse för barns och ungas psykiska hälsa. Även yrkesgrupper som arbetar med barn och unga kan ha intresse av rapporten.

Rapporten Varför ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige är framtagen av Folkhälsomyndigheten.

Läs eller ladda ner rapporten Varför ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige på Folkhälsomyndighetens webbplats.

I en kortversion presenteras resultatet av rapporten Varför ökar den psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?