Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Vem bryr sig när samhället blir förälder – BO:s årsrapport 2019

Vem bryr sig när samhället blir förälder – BO:s årsrapport 2019

Barnombudsmannen (BO) har vid flera tillfällen mött barn inom den sociala barnavården. Årsrapporten 2019 Vem bryr sig när samhället blir förälder – barns röster om den sociala barnavården följer upp de brister och rättighetskränkningar som barn berättade om 2010 och 2011.

​Att flytta ett barn från det egna hemmet är en av de mest genomgripande åtgärderna som samhället kan göra i en familjs liv. När samhället skiljer ett barn från dess föräldrar eller andra vårdnadshavare medföljer ett stort ansvar. Syftet med placeringen är att ge barnet en chans till ett bra liv och ett barn som omhändertas ska därför aldrig få det sämre. Trots det visar BOs rapport att barn som bor på särskilda ungdomshem har en alarmerande dålig hälsa och att många placerade barn inte får den skolgång de har rätt till. Dessutom är våld och övergrepp fortfarande vardag för många barn i den sociala barnavården.

BO har mött barn inom den sociala barnavården vid flera tillfällen. Årsrapporten 2010 handlade om barns upplevelser av de särskilda ungdomshemmen. Då framkom så pass allvarliga berättelser att BO valde att året efter följa upp med rapporten Bakom fasaden, där barn placerade i familjehem och på HVB berättade om sin situation.

Nu nästan tio år senare och knappt ett år innan barnkonventionen följer BO upp de brister och rättighetskränkningar som barn berättade om 2010 och 2011. Under 2018 genomfördes samtal med 35 barn i den sociala barnavården. Barnen har varit placerade i familjehem, på HVB eller särskilt ungdomshem. I en kvantitativ undersökning besvarade 260 barn  som är placerade på särskilda ungdomshem en enkät. Frågorna har rört de rättighetsområden som lyfts i denna rapport. Enkäten och samtalen, tillsammans med den forskning och de myndighetsrapporter som beskrivs, ligger till grund för Barnombudsmannens rekommendationer och förslag.

Rapporten är framtagen av Barnombudsmannen (BO).

Vem bryr sig när samhället blir förälder – barns röster om den sociala barnavården på Bos webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?