Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Lägesrapporter Ytterligare insatser krävs för att motverka människohandel med barn

Ytterligare insatser krävs för att motverka människohandel med barn

Ett framgångsrikt arbete mot alla former av människohandel kräver en tydlig myndighetsgemensam samordning där de förebyggande, brottsbekämpande och sociala insatserna går hand i hand.

​Det är en av de slutsatser som dras i Jämställdhetsmyndighetens slutredovisning av regeringsuppdraget att samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn.

En annan viktig slutsats är att de specifika handlingsplanerna med specifika anslag, har varit avgörande för uppmärksamheten kring människohandel med barn och därmed även för en ökad kunskap om företeelsen och hur olika aktörer bör agera när de kommer i kontakt med utsatta barn. Jämställdhetsmyndigheten bedömer därför att det finns behov av en ytterligare handlingsplan med tydliga åtgärder.
Behovet av internationellt samarbete, främst inom Europa, har också ökat. Det gäller även barn som befinner sig i riskzonen för att utsättas, exempelvis barn och unga som försvinner och som hamnar utanför asylprocessen eller saknar tillstånd att vara i Europa.

Viktigt med barnrättskompetens

Den 1 januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) svensk lag, vilket har en inverkan på allt arbete som på något sätt rör barn och unga som befinner sig i Sverige. Alla myndigheter behöver förbereda sitt arbete och frågan är central i arbetet mot människohandel med barn.

Om uppdraget

Den 1 januari 2018 flyttades det nationella samordningsuppdraget mot prostitution och människohandel för både sexuella och andra ändamål från Länsstyrelsen i Stockholm till Jämställdhetsmyndigheten. Även det specifika uppdraget att nationellt samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn flyttades över.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?