Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen beskriver roll av elevhälsan, samband mellan lärande och hälsa, hälsofrämjande och förebyggande insatser och samarbete med föräldrar. Kunskapsstödet är utgivet av Skolverket.

​Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen beskriver roll av elevhälsan i skolutveckling och förklarar samband mellan lärande och hälsa. Kunskapsstödet innehåller även information om hälsofrämjande och förebyggande insatser och samarbete med föräldrar.

Kunskapsstödet visar att god hälsa leder till ökat välbefinnande och därmed bättre förutsättningar för lärande. Lärande i sig leder till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap.

Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen innehåller uppgifter om barns rättigheter och skollagen och tar fram de lagliga aspekter som är förknippade med elevhälsan. Det beskriver dessutom olika faktorer, såsom decentralisering, segregering, individualisering som påverkar resultaten i svenska skolor.

Kunskapsstödet ger exempel på olika hälsofrämjande och förebyggande insatser som bidrar till utvecklingen av elevhälsan. Främjande insatser innebär att arbeta med friskfaktorer för att uppnå generella hälsovinster. Insatserna riktar sig till alla och kan ge effekter på en rad olika hälsoproblem. Hälsofrämjande insatser som presenteras i kunskapsstödet är bland annat följande:

  • sex- och samlevnadsundervisningen
  • undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Till skillnad från ett främjande perspektiv innebär ett förebyggande arbete att ha fokus mer på enskilda avgränsade problem. Insatserna kan i likhet med det främjande arbetet rikta sig till alla men ha ett smalt, specifikt problemområde i fokus. Ett av exempel på förebyggande arbete är att hålla samtal med en elev som upplever stor stress få kunskap om vad som bör förbättras i skolans arbets- och lärmiljö.

Elevhälsans uppdrag – främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen är utgiven av Skolverket.

Elevhälsans uppdrag på Skolverkets webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman