Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

Det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention innehålller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid. Broschyren Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention tar upp samtliga områden och ger exempel på vilka insatser man kan göra för att minska risken för självmord. Broschyren är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Omslag till Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention

​För att effektivt förebygga självmord krävs en bred samverkan mellan regering och riksdag, myndigheter, kommuner och landsting, universitetet och högskolor, frivilligorganisationer och anhöriga. Alla har vi en viktig gemensam uppgift i att arbeta för att färre människor i framtiden tar sina liv.

Ett nationellt handlingsprogram som antogs av riksdagen 2008 innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid. Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention är en broschyr som ger exempel på vilka insatser man kan göra för att nå det målet. Broschyren riktar sig till alla som arbetar med, eller ska påbörja, ett suicidförebyggande arbete i exempelvis en kommun, region eller annan typ av organisation.

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?