Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård

Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård

I Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård beskrivs de kunskapsluckor som finns om effekten av familjehemsvård och institutionsvård. Kunskapsstödet är utgivet av Forte.

​I Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård beskrivs de kunskapsluckor som finns om effekten av familjehemsvård och institutionsvård.

Social dygnsvård för barn och ungdomar bedrivs i familjehem eller på institution, i enlighet med Socialtjänstlagen. Vården ges 24 timmar om dygnet, till skillnad från öppenvård eller dagvård. Familjehemsvård är fortfarande vanligast. Men institutionsvård har ökat radikalt sedan början av 1980-talet, även bland yngre barn.

Bilden av yngre barn som placeras i dygnsvård är den samma i de flesta västländer. Det är barn till ensamstående mammor med låg utbildning och försörjningsproblem, ofta i kombination med våld, missbruk och psykisk ohälsa i familjen.

Det är ett problem när placeringar avbryts oplanerat vilket, enligt en svensk studie, drabbade vart fjärde långtidsplacerat barn under tidiga tonår. Vilka konsekvenser får det för barnet?

Men det är svårt att utvärdera familjehemsvården, och i allmänhet har forskarna inte heller mycket kunskap om hur vårdinstitutionerna i Norden fungerar och hur det går för ungdomarna. I Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård beskrivs dessa kunskapsluckor.

Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård är utgiven av Forte.

Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård på Fortes webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?