Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Förskolan gynnar barns psykiska hälsa

Förskolan gynnar barns psykiska hälsa

Förskolan gynnar barns psykiska hälsa visar att förskola med den utformning som finns i de nordiska länderna har positiva effekter på barns psykiska hälsa och utveckling. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

Omslag till Förskolan gynnar barns psykiska hälsa

​Förskolan gynnar barns psykiska hälsa visar att förskola med den utformning som finns i de nordiska länderna har positiva effekter på barns psykiska hälsa och utveckling.

Goda rutiner vid övergången mellan förskola och skola och kompetensutveckling av personal är viktiga aspekter när det gäller förskolans utformning, med effekter på barnens psykiska hälsa och kognitiva utveckling. Det visar en litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES.

Resultaten från faktabladet kommer från rapporten Förskolans påverkan på barns hälsa och berör endast barns psykiska hälsa och utveckling. I rapporten inkluderas fler aspekter, exempelvis infektionssjukdomar.

Förskolan gynnar barns psykiska hälsa är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Förskolan gynnar barns psykiska hälsa på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?