Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Främja barns delaktighet i vårdsituationer

Främja barns delaktighet i vårdsituationer

Främja barns delaktighet i vårdsituationer ger teoretisk och praktisk kunskap kring barns perspektiv och delaktighet till vårdpersonal för att utveckla barnkompetens och beakta barns bästa. Kunskapsstödet är utgivet av Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård, NOBAB.

​Främja barns delaktighet i vårdsituationer beskriver hur olika vårdsituationer ska anpassas utifrån barnets förmåga att förstå och hur barns rättigheter ska förverkligas i den egna verksamheten.

Kunskapsstödet förklarar hur sådana begrepp som barns perspektiv, vårdkultur, barns rättigheter kan förstås teoretiskt, som befintlig kunskap om barn i vårdsituationer, och hur vårdpersonalens erfarenheter från klinisk praxis kan föras samman och fördjupa förståelsen.
Kunskapsstödet har utformats inom IAKTA projektet som syftar till att främja och möjliggöra för yngre barn att vara delaktiga i vårdsituationer.

Främja barns delaktighet i vårdsituationer är utgiven av Nordiskt nätverk för barn och ungas rätt och behov inom hälso- och sjukvård, NOBAB.

Främja barns delaktighet i vårdsituationer på NOBAB:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?