Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsunderlag

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsunderlag

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsunderlag syftar till att ge underlag till diskussioner i de verksamheter som möter föräldrar med allvarliga svårigheter och barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst. Kunskapsstödet är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

​Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsun-derlag syftar till att ge underlag för diskussioner i de verksamheter som möter föräldrar med allvarliga svårigheter och barn som anhöriga inom hälso- och sjukvård, socialtjänst. Kunskapsstödet kan även vara intressant för personal i förskola och skola.

Diskussionsunderlaget bygger på en publikation från Socialstyrelsen från 2010 om Interkulturellt socialt arbete och föreläsningar vid en konferens på temat anordnad av kompetensnätverket BarnsBeste i Norge 2012.

Kunskapsstödet kan användas i fortbildning, vid interna diskussioner om rutiner och innehåll i stöd till barn som anhöriga, i grundutbildningar och av enskilda i berörda professioner.

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga – Ett diskussionsun-derlag är utgivet av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Interkulturellt perspektiv på stöd till barn som anhöriga på Nka:s webbplats
Hjälpte informationen på den här sidan dig?