Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Kort om adhd hos barn och ungdomar

Kort om adhd hos barn och ungdomar är en broschyr som beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnosen och vilken typ av stöd och behandling som kan behövas. Broschyren är utgiven av Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Folkhälsomyndigheten.

Kort om adhd hos barn och ungdomar

​Kort om adhd hos barn och ungdomar är en broschyr som beskriver kort vad adhd är, hur man ställer diagnosen och vilken typ av stöd och behandling som kan behövas. Broschyren vänder sig till föräldrar med barn eller tonåringar som har eller kan ha adhd.

Kort om adhd hos barn och ungdomar har tagits fram av fem myndigheter efter önskemål från personal inom sjukvården, socialtjänsten, elevhälsan och brukarorganisationer. Broschyren bygger på myndigheternas kunskapsmaterial.

Kort om adhd hos barn och ungdomar är utgiven av Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Statens beredning för medicinsk utvärdering och Folkhälsomyndigheten.

Ladda ner Kort om adhd hos barn och ungdomar

Beställ broschyren på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?