Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Möta barn på flykt – enkel handbok för alla

Möta barn på flykt – enkel handbok för alla

Möta barn på flykt – enkel handbok för alla är ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter. Den vänder sig bland annat till personal vid boenden och anställda inom förskolan, skolan eller hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet är utgivet av Unicef.

Omslag till Möta barn på flykt

​Möta barn på flykt – enkel handbok för alla är en bok för dig som möter barn på flykt. Som engagerad medmänniska, god man eller särskilt förordnad vårdnadshavare. Som volontär knuten till en organisation, kyrka eller annat trossamfund. Som personal vid ett boende. Som anställd inom förskolan, skolan eller hälso- och sjukvården. Eller som studerande vid en utbildning för arbete med barn.

Handboken har tagits fram som ett konkret och praktiskt verktyg för att på bästa sätt kunna tillgodose barnens rättigheter. Vår förhoppning är att handboken blir ett redskap vid mötet med barn på flykt, där förhållningssättet är att se varje enskilt barn.

Möta barn på flykt – enkel handbok för alla är utgiven av Unicef.

Möta barn på flykt på Unicefs webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?