Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Rasism, kön och sexualitet

Rasism, kön och sexualitet presenterar resultat av en intervjustudie om sex och samlevnadsrelaterade frågor bland ungdomar med olika etniska tillhörigheter. Rapporten undersöker vilken betydelse etnicitet och etniska gränsdragningar har i de sociala sammanhang där olika normativa uppfattningar är centrala för uttryck av sexualitet. Kunskapsstödet är utgivet av Statens Folkhälsoinstitut.

Omslag till rasism,kön och sexualitet

​Rasism, kön och sexualitet sammanfattar resultat av en intervjustudie om sex och samlevnadsrelaterade frågor bland ungdomar med olika etniska tillhörigheter. Genom fokusgruppintervjuer och enskilda intervjuer har ungdomar, både killar och tjejer, intervjuats om bland annat kärleksrelationer, sex, könsroller, homosexualitet och kondomanvändande.

Kunskapsstödet syftar till att undersöka vilken (om någon) betydelse etnicitet och etniska gränsdragningar har i de sociala sammanhang där olika normativa uppfattningar är centrala för uttryck av sexualitet.

Analysen av intervjuer visar hur nya etniciteter skapas i samspel med det svenska samhällets etniska gränsdragningar mellan ”vi” och ”dom”. Dessa ”nya etniciteter” är i sig ofta gränsöverskridande och inkluderande, formade av den mångetniska miljö ungdomarna lever i.

Kunskapsstödet illustrerar och diskuterar det intima samspelet mellan kön, etnicitet och sexualitet. Det belyser hur föreställningar om kön och sexualitet ofta fungerar gränssättande, de markerar vem som tillhör den ena eller den andra gruppen. I rapportens sista del diskuteras den effekt denna förståelse av samspelet mellan etnicitet, kön och sexualitet får för frågor om sexuell praktik.

Rapporten är tänkt att användas som kunskaps- och diskussionsunderlag i olika sammanhang och i verksamheter där man diskuterar förebyggande och hälsofrämjande insatser riktade till ungdomar.

Rasism, kön och sexualitet är utgiven av Statens Folkhälsoinstitut.

Rasism, kön och sexualitet på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?