Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Regionala skillnader i användningen av adhd-läkemedel bland barn – en fråga om psykosocial miljö?

Regionala skillnader i användningen av adhd-läkemedel bland barn – en fråga om psykosocial miljö?

Ett faktablad om regionala skillnader i förskrivningen av adhd-läkemedel till barn redovisar samband mellan psykosociala faktorer och förekomst av adhd. Men sambanden kan inte ensamt förklara de regionala skillnaderna. Faktabladet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag till Regionala skillnader i användningen av adhd-läkemedel bland barn

Faktabladet Regionala skillnader i användningen av adhd-läkemedel bland barn – en fråga om psykosocial miljö? är en delredovisning av ett pågående regeringsuppdrag om regionala skillnader i förskrivningen av adhd-läkemedel till barn.

Faktabladet redovisar samband mellan psykosociala faktorer och förekomst av adhd. Men sambanden kan inte ensamt förklara de regionala skillnaderna.

Regionala skillnader i användningen av adhd-läkemedel bland barn – en fråga om psykosocial miljö? är utgivet av Socialstyrelsen.

Regionala skillnader i användningen av adhd-läkemedel bland barn på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman