Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Sammanfattning av rapporten Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige

Sammanfattning av rapporten Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige

Sammanfattning av rapporten Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige ger en kort beskrivning av arbetsmodellen och presenterar resultaten av dess effektutvärdering. Sammanfattningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Skolfam är en svensk kommunal arbetsmodell som syftar till att främja skolprestation och välmående hos familjehemsplacerade barn. Idag finns denna arbetsmodell spridd i 26 kommuner.

Socialstyrelsen har gett Centrum för psykiatriforskning, CPF, Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet i uppdrag att utvärdera den kommunala arbetsmodellen Skolfam. Utvärderingen redovisas i rapporten från CPF – Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige.ocialstyrelsen har gett Centrum för psykiatriforskning, CPF, Stockholms läns landsting/Karolinska Institutet i uppdrag att utvärdera den kommunala arbetsmodellen Skolfam. Utvärderingen redovisas i rapporten från CPF – Effektutvärdering av arbetsmodellen Skolfam bland familjehemsplacerade barn i Sverige.

Utvärderingen av modellen har visat gynnsamma resultat såsom förbättrad kognitiv förmåga, läsförmåga och matematisk förmåga hos medverkande barn. Det visar också att Skolfarm fungerar som en skyddsfaktor mot negativ utveckling, jämfört med ordinarie kommunalt stöd bland familjehemsplacerade barn i Sverige.
Socialstyrelsens har sammanfattat resultatet i rapporten. Sammanfattningen ger en översikt av arbetsmodellen och effekterna av Skolfarm jämfört med effekterna av ordinarie kommunalt stöd i denna grupp.
Länken till rapporten ligger på CPF:s startsida i högerspalten.
Hjälpte informationen på den här sidan dig?