Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar

Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar

Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar samman-fattar en systematisk sammanställning av litteraturöversikter. Kunskapsstödet visar att skolbaserade suicidpreventiva insatser kan förhindra suicidförsök och suicidtankar bland unga, men att effekten på suicid är oklar. Kunskapsstödet är utgivet av Folkhälsomyndigheten.

​I en systematisk sammanställning av litteraturöversikter redovisas att skolbaserade suicidpreventiva insatser kan förhindra suicidförsök och suicidtankar bland unga. Insatserna består av utbildning med syfte att öka elevernas medvetenhet och kunskaper om suicid samt förmåga att hantera och lösa problem.

Kunskapsstödet visar också att skolpersonalens kunskap och attityder förbättras genom utbildning i att känna igen tecken på suicid, såkallad gatekeeper–träning. Identifiering av elever som löper ökad risk för suicid, såkallad screening, kombinerat med utbildning tycks också minska suicidförsöken.

Kunskapsstödet riktar sig till verksamheter och professioner som arbetar med suicidprevention inom såväl kommun och landsting som myndigheter och ideella organisationer.

Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar är utgiven av Folkhälsomyndigheten.

Skolbaserad prevention kan minska suicidförsök och suicidtankar på Folkhälsomyndighetens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?