Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Målgruppsanpassade sammanfattningar Vi lämnade allting och kom hit – Röster från barn och unga på flykt

Vi lämnade allting och kom hit – Röster från barn och unga på flykt

Årsrapporten Vi lämnade allting och kom hit bygger på röster från barn och unga på flykt. Kunskapsstödet är utgivet av Barnombudsmannen.

​Årsrapporten Vi lämnade allting och kom hit bygger på röster från barn och unga på flykt.

Barnombudsmannen har mött cirka 600 barn och unga som tagit sin flykt till Sverige. De har lyssnat på barn och unga som berättat om svåra upplevelser i hemlandet och under resan till Sverige. Men också om en osäker tillvaro i Sverige och de prövningar som asylprocessen innebär – framförallt den långa väntan på ett besked.

I rapporten drar Barnombudsmannen slutsatsen att barnrättsperspektivet måste stärkas i utlänningslagen. De konstaterar också att barnperspektivet måste stärkas i asylutredningen. Dessutom krävs åtgärder för att säkerställa trygghet och skydd i barnens boende och vardag, och barnets rätt till utbildning.

Vi lämnade allting och kom hit – Röster från barn och unga på flykt är utgiven av Barnombudsmannen.

Vi lämnade allting och kom hit på Barnombudsmannens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?