Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Meddelandeblad Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård - meddelandeblad

Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård - meddelandeblad

Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård – ett meddelandeblad som tar upp frågor om rättslig reglering, beslutskompetens och sekretess, som kan uppkomma när barn under 18 år söker hälso- och sjukvård.

Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård – ett meddelande tar upp frågor i samband med att barn under 18 år söker hälso- och sjukvård. Det kan bland annat gälla information, beslutskompetens och sekretess – var går till exempel gränsen mellan föräldrars ansvar och barns rätt till integritetsskydd?

Meddelandebladet innehåller information om hälso- och sjukvårdslagstiftning, barnets beslutskompetens, sekretess samt dokumentation. Det ger dessutom kunskap om särskilda områden, såsom abortverksamhet.
Detta meddelandeblad kan bl.a. användas som stöd vid tillämpningen av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15) om abort samt som ett komplement till Socialstyrelsens handbok från 2010; Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig – Handbok för vårdgivare, verksamhetschefer och personal.
Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård är utgivet av Socialstyrelsen.

Barn under 18 år som söker hälso- och sjukvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?