Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Meddelandeblad Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård – meddelandeblad

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård – meddelandeblad

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård – meddelandeblad är tänkt att vara en hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård. Meddelandebladet är utgivet av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård – meddelandeblad

​Socialstyrelsens föreskrifter om egenvård har ändrats och det har också skett förändringar i annan lagstiftning. Detta meddelandeblad ersätter det tidigare från 2009.

Syftet med egenvårdsföreskriften är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar och att egenvårdsbedömningarna ska utgå från vad som är patientsäkert i varje enskilt fall.

Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och sjukvårdsåtgärd som en legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan.

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård – meddelandeblad är tänkt att vara en hjälp vid bedömningar och utförande av egenvård. Det är utgivet av Socialstyrelsen.

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?