Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Ångestsyndrom, tvång och fobi Intervju med Malin Gren Landell – författare till Blyga och ängsliga barn

Intervju med Malin Gren Landell – författare till Blyga och ängsliga barn

Malin Gren Landell har skrivit en bok som handlar om blyga och ängsliga barn. Den är tänkt att fungera som en ”ögonöppnare” för personal i förskola och skola. Här berättar hon lite närmare om boken Blyga och ängsliga barn och ger några konkreta råd.

Bild på Malin Gren Landell

​Malin Gren Landell, barnpsykolog.
Fotograf: David Brohede.

​Socialstyrelsen har tagit fram fem kunskapssammanfattningar om barn med psykisk ohälsa som vänder sig till lärare i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Tanken är att personalen ska få tillgång till aktuell kunskap som de kan använda när de möter barn och unga med tecken på psykisk ohälsa. Kunskapssammanfattningarna finns dels att beställa som bok, dels att skriva ut som PDF.

Malin Gren Landell har skrivit en bok som handlar om blyga och ängsliga barn. Hon arbetar som barnpsykolog vid Universitetssjukhuset i Linköping. Här berättar hon lite närmare om boken Blyga och ängsliga barn.

En ”ögonöppnare” för personal i förskola och skola

Boken Blyga och ängsliga barn ska ge personal i förskola och skola vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa barn och ungdomar med små eller stora besvär på grund av blyghet, rädsla och ångest.

– Boken är tänkt att vara en ”ögonöppnare”. Genom att ta del av innehållet kan vuxna som jobbar med barn lära sig att upptäcka oro, rädsla och ångest och inte glömma de här barnen som annars lätt hamnar på undantag, säger Malin Gren Landell.

– Lärare kan även läsa boken tillsammans med föräldrar och den kan användas i samverkan mellan lärare, föräldrar och skolhälsovårdspersonal.

Koncentrationssvårigheter och ledsenhet kan vara tecken på ångest

Ångest och oro är till stor del inre upplevelser som kan vara svåra för andra att upptäcka. Barnet kan skämmas för sina tankar och känslor eller kan ha svårt att sätta ord på dem. Men det finns tecken på blyghet och ängslighet som lärare och annan personal bör uppmärksamma.

– Koncentrationssvårigheter, att barnet är ledset, inte vill gå till skolan och har ont i magen eller i huvudet kan vara tecken på blyghet och ängslighet. Det här kan förstås också vara tecken på andra problem än ångest. Barnet kan också börja undvika sådant som det tidigare har tyckt om att göra, förklarar Malin Gren Landell.

– Blyghet och ängslighet kan vara tidiga tecken eller snarare riskfaktorer för senare utveckling av ångestsyndrom som är tillstånd där barnet hindras av rädsla, oro och/eller ångest i sin vardag.

Malin Gren Landell betonar att det är viktigt att komma ihåg att blyghet i sig inte är ett problem och att man förmedlar till barnet att det är okej att vara blyg.

Viktigt med hjälp för att förebygga försämring

De flesta barn med ångestsyndrom varken remitteras eller söker hjälp själva så att de får behandling. Därför är det angeläget att upptäcka barn som är oroliga och ängsliga för att kunna förebygga försämring och erbjuda hjälp.

– Det är aktuellt att söka hjälp när barnet lider av oron och/eller hindras i sin vardag så att barnet slutar med sådant som det egentligen vill göra eller får svårt med skoluppgifter, utvecklar sömnsvårigheter eller nedstämdhet. Det är alltid viktigt att samråda med skolhälsovården och föräldrarna, säger Malin Gren Landell.

– Vid begynnande ogiltig skolfrånvaro ska man alltid agera snabbt. Där kan skolan göra en första bedömning av om det verkar röra sig om att barnet är borta från skolan på grund av oro och ångest. Därefter kan andra behöva bli inkopplade såsom barnpsykiatrin eller speciella elevvårdsteam.

Skapa ett respektfullt och tryggt klimat för alla

I dag vet man en hel del om oro och ångest hos barn och ungdomar och vilka insatser som är effektiva för att minska besvären.

– Lärare kan stötta barnet genom att skaffa sig kunskap om uttryck för oro och ångest så att man på ett bra sätt tidigt uppmärksammar sådana besvär och kan bemöta barnet på ett sätt som förebygger större problem, säger Malin Gren Landell.

För blyga barn är det särskilt viktigt med ett respektfullt och tryggt klimat i barngruppen och klassrummet som ger plats för alla.

– Skapa en konstruktiv kultur i klassrummet där det inte är okej att fnissa eller viska under redovisningar, uppmanar Malin Gren Landell.

– Det är också viktigt att inte sätta en etikett på barnet att det är blygt. Stötta barnet att våga pröva sådant som det känner oro för.

Många barn med oro och ångest har varit mobbade. Mobbning kan vara en faktor som ökar risken för att utveckla ångestbesvär, men det kan också vara så att barn som redan har en etablerad ångestproblematik löper större risk för att bli mobbade.

– Våga uppmärksamma mobbning! Barn med oro och rädsla har också en risk att bli mobbade vilket i sin tur kan öka risken för att utveckla stora besvär av ångest och oro men även till exempel depression, menar Malin Gren Landell.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn ska  ge dig vägledning för att lättare upptäcka och hjälpa barn och ungdomar med små eller stora besvär på grund av blyghet, rädsla och ångest.

Blyga och ängsliga barn

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Systematiska översikter och kartläggningar