Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Stöd och behandling

Stöd och behandling vid ångestsyndrom handlar främst om kognitiv beteendeterapi, kbt, men även läkemedelsbehandling kan vara aktuellt. Hälso- och sjukvården bör aktivt följa upp barn och ungdomar med ångest genom en stödjande kontakt och eventuell psykosocial behandling.

Stöd och behandling för barn och ungdomar med ångestsyndrom handlar främst om kognitiv beteendeterapi, kbt, men även läkemedelsbehandling med antidepressiva kan vara aktuellt. I all behandling är det viktigt att vården samverkar med föräldrar och skola.

Aktiv uppföljning

Hälso- och sjukvården bör aktivt följa upp barn och ungdomar med ångest genom en stödjande kontakt och eventuell psykosocial behandling. Aktiv uppföljning ger möjlighet att följa hur tillståndet utvecklas samtidigt som uppföljningen i sig kan ha en terapeutisk effekt.

Kognitiv beteendeterapi, kbt

Kognitiv beteendeterapi, kbt, är den behandlingsform som har bäst stöd i forskningen vid de flesta former av ångestsyndrom. Därför bör hälso- och sjukvården erbjuda barn och ungdomar psykologisk behandling med kbt vid alla ångestsyndrom. Kbt är en behandlingsform som riktar in sig på att ta itu med de tankar och beteenden som vidmakthåller ångesten.

Kombinationsbehandling – kbt och antidepressiva läkemedel

Samtidigt påbörjad behandling med kbt och antidepressiva läkemedel har visat god effekt på symtom och funktionsförmåga vid generaliserat ångestsyndrom, separationsångest och social fobi hos barn och ungdomar. Därför bör hälso- och sjukvården erbjuda en kombinationsbehandling med kbt och antidepressiva.

Läkemedelsbehandling med antidepressiva

Hälso- och sjukvården bör erbjuda barn och ungdomar med tvångssyndrom läkemedelsbehandling med antidepressiva eftersom de har god effekt på symtom och funktionsförmåga.

Lyssna på podd om barn och unga med depression och ångestsyndrom

Poddavsnitt 30: Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. Hur känner man igen en depression eller ett ångestsyndrom hos barn och unga? Och vilka olika typer av behandlingar rekommenderas i de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom? Lyssna på Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef Regionalt kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götaland och Tord Ivarsson, docent barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171213)

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2017. Riktlinjerna kommer att vara ett stöd för dem som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas när det gäller vård vid depression och ångestsyndrom.

 Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2017

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Lägesrapporter
Läkemedelsrekommendationer
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Nationella riktlinjer
Rekommendationer och vägledningar
Systematiska översikter och kartläggningar