Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Barn i familjehem - umgänge med föräldrar och andra närstående

Barn i familjehem - umgänge med föräldrar och närstående

Barn och unga som är placerade i familjehem har rätt till umgänge med sina föräldrar. Barnets samhörighet med anhöriga och andra närstående bör också främjas. Umgänget är i första hand till för barnet.

​Barnets ursprungliga familj är ofta en viktig del i barnets liv. Att barnet får behålla kontakten med denna kan bland annat ge barnet en kontinuitet i situationen och tillgång till identitet och rötter. Det kan även göra själva placeringen mer stabil. Att barnet har rätt att träffa sina föräldrar är inte nödvändigtvis samma sak som att barnet också har behov av att träffa dem. Vad som är bäst för barnet ska alltid vara avgörande.

Varje situation är unik

Arbetet med bedömningar av umgänget går inte att standardisera. Varje barns och familjs situation är unik. En mängd olika faktorer behöver analyseras och vägas samman för att umgänget ska kunna utformas på bästa sätt utifrån det enskilda barnets behov. Att ta reda på hur barnet vill ha kontakt med föräldrar och andra närstående samt att göra barnet delaktig i själva planeringen av umgänget skapar bättre förutsättningar, både för att kunna göra en bedömning och för att kunna fatta beslut utifrån barnets behov.

För att underlätta såväl umgänget som barnets situation behöver socialtjänsten ge stöd till barn, föräldrar och familjehem. Att låta föräldrarna vara delaktiga kan underlätta samarbete vilket i sin tur kan göra det lättare för barnet att acceptera placeringen.
Allt eftersom barnet utvecklas och växer upp behöver umgänget anpassas och planeringen förändras.

Barn i familjehem - umgänge med föräldrar och andra närstående

Kunskapsstödet belyser viktiga faktorer att väga in vid en samlad bedömning, skriftlig planering och beslut kring umgänge. Kunskapsstödet tar även upp vikten av att ge stöd till barn, föräldrar och familjehem för att umgänget ska fungera, uppföljning av umgänget och umgänge efter en vårdnadsöverflyttning. Via länken nedan hittar du även ett presentationsmaterial som ger en sammanfattande introduktion till kunskapsstödet.

Podd om placerade barns rätt till umgänge

Ett barn som placeras i ett familjehem har rätt till kontakt med sina föräldrar och andra närstående. Umgänget är i första hand till för barnet och det är barnets behov som ska vara avgörande. Hur tar man reda på vad barnet vill och hur gör man barnet delaktig i planeringen av umgänget? Lyssna på avsnitt 61 av Socialstyrelsens podd På djupet.

På djupet - en podd från Socialstyrelsen

 

FoU Södertörn har utvecklat ett bedömningsstöd – ett hjälpmedel och stöd som kan användas när barnens umgänge med föräldrar och andra anhöriga planeras. Bedömningsstödet har på uppdrag av Socialstyrelsen utvärderats av Södertörns högskola och FoU Södertörn.

Södertörns bedömningsstöd

Om du inte kan se filmen pröva att öppna webbsidan i en annan webbläsare än Internet Explorer, till exempel Chrome eller Firefox.

Fallbeskrivning - Umgänge vid placering när  föräldrar har kognitiva svårigheter

Det finns en hel del som kan göras och som även kan vara bra för alla barn som är placerade i familjehem, men som är särskilt viktigt när barnets föräldrar har kognitiva svårigheter. Den här fallbeskrivningen kompletterar bilaga 4 i Socialstyrelsens kunskapsstöd Barn i familjehem - umgänge med föräldrar och andra närstående. Fallbeskrivningen är framtagen av SUF-Kunskapscentrum, Region Uppsala. I slutet av fallbeskrivningen finns också ett verktyg som kan vara bra att använda i kontakten med föräldrar som har kognitiva svårigheter.

Fallbeskrivning - umgänge (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd