Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Barns behov i centrum, BBIC

Barns behov i centrum, BBIC

BBIC är en nationell enhetlig struktur för socialtjänstens handläggning, genomförande och uppföljning av barn och unga. Syftet är att stärka barnets delaktighet och inflytande och förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk.

 

​BBIC är en nationell enhetlig struktur för socialtjänstens handläggning, genomförande och uppföljning av barn och unga och ska bidra till ökad kvalitet och rättsäkerhet.

Syftet med BBIC är att stärka barnets delaktighet och inflytande och förbättra samarbetet med barnets familj och nätverk. Visionärt mål är att barn och unga som socialtjänsten stödjer ska ha samma chanser i livet som andra barn och unga i samhället.

BBIC kan vara ett stöd för systematisk uppföljning. För att det ska vara lättare att följa upp och utveckla socialtjänstens barn- och ungdomsvård finns variabler och mått inom BBIC. Det underlättar för kommunerna vid inlämning av uppgifter till offentlig statistik och öppna jämförelser.

Krav för användning

För att få arbeta enligt BBIC krävs licens och utbildning. Socialnämnder som har licens har också ansvar för att utbilda användarna. Handläggare inom socialtjänsten ska få stöd i den praktiska tillämpningen av BBIC.

Metodstöd

Handläggningen av ärenden enligt BBIC utgår från fem olika faser:

  • aktualisera
  • utreda
  • besluta
  • utforma
  • genomföra.

Frågor och skalor finns till en del av momenten som stöd för handläggaren. Vilka frågor och skalor som ska användas och hur måste handläggaren avgöra utifrån det enskilda barnets behov.

Dokumentationsstöd

BBIC:s dokumentationsstöd beskriver vad som kan dokumenteras under hela ärendets gång.  Dokumentationen delas in i fem faser:

  • aktualisera
  • utreda
  • besluta
  • utforma och genomföra uppdrag
  • följa upp.

Vilket dokumentationsstöd som erbjuds och information om hur det ska användas framgår av Metodstöd för BBIC.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Kunskapsstöd

 
Bedömningsmetoder och insatser
Lägesrapporter
Målgruppsanpassade sammanfattningar
Rekommendationer och vägledningar
Socialstyrelsens handböcker
Systematiska översikter och kartläggningar

​Informationsspecifikation för BBIC 3.3

Socialstyrelsen har uppdaterat informationsspecifikationen för BBIC, Barns behov i centrum (191129). Informationsspecifikationen beskriver det som ska dokumenteras när ett ärende handläggs med stöd av BBIC.

Ladda ner PDF på Socialstyrelsens webbplats.

Soc​ialstyrelsen