Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Mognadsbedömning för barns delaktighet

Mognadsbedömning för barns delaktighet

Bedömningen av barns mognad är av central betydelse för vilken delaktighet barn får i vård och omsorg. Mognad är ett komplext begrepp. Det går sällan att peka ut exakt hur en bedömning av ett barns mognad ska gå till. Här ges en kunskapsbas och underlag för dialog och diskussion på arbetsplatsen om mognadsbedömningar för barns delaktighet.

 

Bedöma barns mognad för delaktighet

Kunskapsstödet ger en kunskapsbas och underlag för dialog och diskussion på arbetsplatsen om mognadsbedömningar för barns delaktighet.

Bedöma barns mognad för delaktighet på Socialstyrelsens webbplats (pdf)

Powerpoint-presentation för arbetsledare

Samtal med barn

Barn har rätt till relevant information, rätt att komma till tals och rätt till inflytande utifrån ålder och mognad. På Kunskapsguidens tema om samtal med barn hittar du som i ditt arbete möter barn stöd och information om hur du kan samtala med barn i olika åldrar.

Samtal med barn

​Opratat.se

Webbplatsen Opratat.se vänder sig till barn mellan 4-12 år, deras familjer och andra som möter familjen. Här finns filmer, barnböcker och spel som kan vara till hjälp för att prata om tankar och känslor i en familj där ett barn har en funktionsnedsättning. Webbplatsen drivs av Nationellt kunskapscentrum för anhöriga

opratat.se

​​Främja barns delaktighet i vårdsituationer

Kunskapstöd om barnkompetens, beakta barns bästa i en vårdsituation, samt att möta barnets perspektiv utifrån dess förutsättningar och kompetens.  

​Främja barns delaktighet

​Barns utveckling – en sammanfattning 

En viktig förutsättning för att kunna göra en bedömning av barns mognad för delaktighet är att man har en grundläggande kunskap om barns utveckling, behov och förmåga. Här ges en övergripande sammanfattning om barns typiska utveckling.

Barns utveckling

​Lyssna på oss 

Samlad kunskap om hur barn och unga med funktionsnedsättningar kan vara delaktiga när de får stöd av samhället. Här ges exempel från verksamheter runt om i landet.  Lyssna på oss är framtagen av Handikappförbunden och finns på Barnombudsmannens webbplats.