Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Stöd för samverkan

Stöd för samverkan

Många patienter vårdas idag på flera nivåer samtidigt – både inom den kommunala hälso- och sjukvården och i landstingen eller regionerna. För att patienterna ska få ett bra och effektivt omhändertagande är det viktigt att vårdnivåer och huvudmän samverkar. Då blir det tydligt var ansvaret ligger för olika åtgärder.

 

Process för samverkan

Socialstyrelsens process för samverkan kan vara ett stöd när olika vårdnivåer ska samverka eller när hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska samverka.

Processen kan bidra till ökad vårdkvalitet och en gemensam och sammanhållen vårdprocess. Att samverka för hälsosamma levnadsvanor skapar fördelar både för patienten och för personal på flera nivåer.

Processen för samverkan kan även användas för andra hälsorelaterade ärenden än levnadsvanor, oavsett verksamhet.

Läs om processens fem övergripande steg

Exempel på arbete med processer

Socialstyrelsen har utvecklat processen för samverkan tillsammans med Region Kronoberg och Lessebo kommun. Syftet var att få fram en vårdprocess som blir till nytta för regionen och kommunen och att beskriva arbetet med att ta fram processen för att sprida erfarenheter till övriga landsting och kommuner. Exempel på arbete med processer visar att samverkan mellan olika vårdnivåer gynnar arbetet med levnadsvanor. Läs mer om erfarenheter från Region Kronoberg.

Exempel på arbetssätt

Så kan olika vårdnivåer samverka om levnadsvanor

Skriften beskriver ett pilotprojekt och hur man kan arbeta med samverkan mellan olika vårdnivåer. 

Skriften förklarar processen för samverkan och kan inspirera dig som vill arbeta med ökad samverkan mellan olika vårdnivåer och socialtjänsten.

Så kan olika vårdnivåer samverka om levnadsvanor

I internet explorer öppnas presentationen i nytt fönster. För att starta presentationen på Kunskapsguiden, öppna sidan i chrome.

Stödmaterial i Socialstyrelsens utbildningsportal

Mer stöd om hur du kan arbeta med processen för att utveckla samverkan i din verksamhet hittar du i Socialstyrelsens utbildningsportal. 

Där finns bland annat filmer som beskriver processen. En av dem beskriver den utifrån ett patientfall.

Socialstyrelsens utbildningsportal