Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Teman Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Yrkesintroduktion för socialtjänstens barn- och ungdomsvård

Arbetsgivaren ansvarar för yrkesintroduktion av nyanställda socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården. Temat är ett webbaserat stöd som ger en samlad bild av vad som kan ingå i ett introduktionsprogram. Det är tänkt att ge inspiration och underlätta för kommunerna när de planerar för introduktion av nyanställda. Innehållet vänder sig även till dig som är socialsekreterare och söker kunskap inom området.

 

​Guide till webbaserat stöd om yrkesintroduktion

Guiden hjälper dig att snabbt få en bild av det webbaserade stödet om yrkesintroduktion. Du får information om temat i korthet, om struktur och innehåll och hur det kan användas.

Guide till yrkesintroduktion

En viktig bok om omsorg

En viktig bok om omsorg riktar sig till yrkesverksamma som arbetar med ensamkommande unga med psykisk ohälsa och är tänkt att användas som en erfaren arbetskollega. Boken baseras på aktuell forskning, yrkesverksammas erfarenheter och ensamkommande ungas behov och upplevelser och är framtagen av Kunskapscentrum migration och hälsa, Region Skåne.

Boken kan laddas ner eller beställas gratis på Region Skånes webbplats.

​Filmer om socialtjänstens arbete med barn och unga

Socialstyrelsen har fem filmer om socialtjänstens arbete med barn och unga. De är i första hand framtagna för att visas och diskuteras i arbetsgrupper inom socialtjänsten. Filmerna bygger på Socialstyrelsens handbok Utreda barn och unga.

Fem filmer från Socialstyrelsen

Arbetet ska präglas av ett barnrättsperspektiv 

Barn och unga som haft kontakt med socialtjänsten har i olika sammanhang berättat hur viktigt det är att socialsekreteraren ställer frågor, lyssnar och bryr sig om vad de tycker. Barnets bästa och rätt till delaktighet ska vara den givna utgångspunkten i socialtjänstens arbete.

Barnets rättigheter 

​Handbok om socialtjänstens arbete med barn och unga

Handboken Utreda barn och unga vägleder socialtjänsten för att stärka rättssäkerheten för barn och familjer som de är i kontakt med.

Utreda barn och unga

 

​BBIC Barns behov i centrum

BBIC är ett system för att utreda och följa upp på nationell, regional och lokal nivå. BBIC utgår från barnets behov och ge den sociala barn- och ungdomsvården en enhetlig och evidensbaserad struktur för handläggning, genomförande och uppföljning.

BBIC på Kunskapsguiden

​Handbok om barn och unga i familjehem och HVB

Handboken Barn och unga i familjehem och HVB ska underlätta tillämpningen av det regelverk som gäller när barn och unga behöver vård utanför det egna hemmet.

Barn och unga i familjehem & HVB